Alatan Fertigasi
Posted (Abi Agro) on July-3-2008 Read More

Untuk membentuk sistem fertigasi, beberapa peralatan diperlukan.

1. Penitis
2. Pam
3. Tangki
4. Penapis
5. Alat pengatur masa
6. Polipaip

Selain daripada itu, EC meter juga diperlukan untuk mengukur kandungan baja agar bersesuaian dengan tahap tumbesaran pokok.Comments are closed.