INTERNET BANKING

Kawalan Serangga S-Trex 60ml

RM50.00 RM40.00

Tanaman diserang serangga mikro seperti aphids, kutu thrips, lalat buah dan sebagainya. S-Trex sangat sesuai digunakan untuk membasmi serangan ini.