INTERNET BANKING

Kawalan Serangga S-Trex

RM230.00 RM210.00

Tanaman diserang serangga mikro seperti aphids, kutu thrips, lalat buah dan sebagainya, S-Trex sangat saesuai digunakan untuk membasmi serangan ini.

SKU: 13 Category: Tags: ,