MULTI PLUS ORGANIC REPELLENT (MPOR) 500 ml

RM25.00

Super aktif untuk menghalau dan membasmi serangga perosak tanaman termasuklah semut, bena, kutu, lipas dan sebagainya.