Tag Dahan

RM2.00

Tag Dahan bermanfaat untuk melabel tarikh pokok ditanam, tarikh pasu ditukarkan dan nama/jenis pokok.