EC Meter Hanna DiST 4 Sukat Kepekatan Baja

RM280.00

EC Meter Hanna DiSK 4 berfungsi untuk mengukur kadar kepekatan baja fertigasi dan hidroponik.